POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

            Dedicam toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Prin aceast document vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastra cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

            Prin navigarea pe site-ul “ romwaclean.ro” sau prin contactarea noastră prin formular declarari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politică de confidențialitate”.

CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTETI CONTACTA

            SC ROMWACLEAN CONSTRUCT SRL este o companie infiintata in Pitesti, avand CIF RO22704465 si datele de contact: telefon +40 757 130 888 si e-mail:  office@romwaclean.ro

DEFINIȚII

            Romwaclean.ro (sau „Site-ul”) este site-ul de prezentare al societatii „ SC ROMWACLEAN CONSTRUCT SRL”  pentru a oferi informații utile cititorilor.

            Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

            Potrivit legislației, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică/juridică identificată sau identificabilă. O persoană fizică/juridică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

SCHIMBĂRI

            Avem posibilitatea de a schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM?  

            În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul absolut asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Informațiile pe care ni le furnizezi voluntar

            Când utilizezi formularul de pe site, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunicati cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, etc.

            Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE? 

            Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE INFORMATII

            În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

            Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE?

            În prezent, nu transferăm datele tale către state din Uniunea Europeana sau din afara aceasteia. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.