Dam-Water-Indonesia-Investments

Ce este un dig și cum se construiește?

Un dig este o construcție din pământ, piatră sau beton, situată în general paralel cu malul unui curs de apă, al unui lac sau al mării, având drept scop prevenirea pătrunderii apei pe terenurile situate în spatele digului. Deci iată, noi executăm un serviciu foarte important și exact ca la carte.

Proiectarea digului de pamânt cuprinde urmatoarele etape:

  • predimensionarea pantelor digului;
  • verificarea stabilității digului în ipoteza suprafețelor de alunecare circular cilindrice, utilizând metoda fâșiilor, pentru două cazuri de solicitare: digul în uscat și digul cu apa la cota de inundații.

Predimensionare pante dig

O modalitate de predimensionare a pantelor o reprezintă metoda Maslov. Pentru aceasta este necesară cunoașterea valorilor de calcul ale parametrilor rezistenței la forfecare, corespunzatori pamântului, din corpul digului. Dacă se dispune de un set de rezultate ale unor încercari de laborator sau pe teren, valorile de calcul sunt determinate din valorile normate prin prelucrare statistică.

Verificare stabilitate dig prin metoda fâșiilor

Întrucât digul de pământ are, în general, o lungime mult mai mare decât dimensiunile din planul secțiunii transversale, calculul eforturilor si verificarea stabilității se fac  pe o “felie” din dig cu grosimea (pe direcția lungimii digului) egala cu unitatea (de exemplu 1 m).

În cazul unui dig de forma cunoscuta se considera o suprafață posibila de alunecare circular – cilindrica definita, în planul secțiunii transversale, printr-un arc de cerc cu centrul în punctul “O” și care trece prin piciorul digului, (fig. I.3).

Service Brochure

Construction-Brochure-Sample

An overview of our construction services from Construction Management, Design-build, General Contracting to Small Jobs and Service Work

Service-Brochure.PDF